PGD


Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je urejen sestav načrtov, na podlagi katerih upravni organ, pristojen za izdajanje gradbenih dovoljenj, presodi vse okoliščine, ki so pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
pgd 3D vizualizacija arhitekture
3D izris hiše z vizualizacijo.


Galerija: 4 slik