Projektiranje


Projektiranje je izdelovanje projektne in tehnične dokumentacije in z njim povezano svetovanje.
Projektiranje

Glede na vrsto načrtov, ki vsebinsko sestavljajo takšno dokumentacijo se deli na:
-arhitekturno projektiranje,
-krajinsko-arhitekturno projektiranje,
-gradbeno projektiranje,
-drugo projektiranje.