(PZI) projekt za izvedbo


Sestavljajo ga načrti izdelani v merilu 1:50 podrobnejših tehničnih rešitev, detajlov v merilu 1:20, 1:10... Je podrobneje izdelan načrt, z vsemi podrobnimi kotami in merami, ki ga izdelamo na osnovi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

Ker je obvezen del projektne dokumentacije, ga mora investitor zagotoviti na gradbišču ob pričetku gradnje del. Izvajalec del je tako dolžan izvesti dela po (PZI) projektu, kot osnovi za izvedbo gradnje del.