(IDZ) idejna zasnova


Kot smo v začetku omenili, je projekt (IDZ) osnova za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev. Ko pristojnim soglasodajalcem predložimo idejno zasnovo projekta, so nam le ti dolžni odgovoriti s pogoji oz. soglasji v zakonsko določenem roku.

Projektni pogoji o.z soglasja se izdajo na podlagi (IDZ) projekta in sicer skladno izdelanega Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS št. 55/08). Projektni pogoji za manj zahtevne objekte se izdajo v roku 15 dni od popolne vloge in v roku 30 dni od popolne vloge za zahtevne objekte.
Vsa soglasja oz. pogoje, ki jih pridobimo v fazi (IDZ) projekta, so tudi nadaljna popotnica, s katerim lahko pričnemo s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).