Vsebina gradbenega dovoljenja


Gradbeno dovoljeja mora v izdaji vsebovati podatke o zemljišču, lokaciji in vrsti objekta, podatke o projektu in datumu izdelave in čas veljavnosti gradbenega dovoljenja.

Poleg naštetega vsebuje tudi sestavine, ki so predpisane z ZUP (Zakon o splošnem upravnem postopku). Sestavni del gradbenega dovoljenja so projekt (PGD) za pridobitev gradbenega dovoljenja, lahko pa tudi druga uradna dokazila oz. listine če tako določa zakon.