(PGD) projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja


Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja je obvezna pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov. Če gre za odstranitev obstoječega objekta, v primeru dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in spremembe namembnosti, prav tako tudi za legalizacijo objekta.
gradbeno dovoljenje 3D prikaz hiše

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela v naslednji vsebini:
vodilna mapa
lokacijski podatki
izkazi:
- izkaz požarne varnosti
načrti:
- risbe- po pravilniku o projektni dokumentaciji so izdelane v merilu 1:100
obvezni elaborati:
- geodetski načrt
- študija požarne varnosti (za objekte, za katere je študija požarne varnosti obvezna) izdela se jo po predpisih o študiji požarne varnosti
- zasnova požarne varnosti, za stavbe za katere študija požarne varnosti ni obvezna
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- elaborat gradbene fizike (PURES)
- itd...

V projektni dokumentaciji (PGD) so obvezna vsa pridobljena soglasja, ki jih pridobimo že v fazi (IDZ) projekta.
Projektna dokumentacija (PGD) služi le kot projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega upravna enota izda gradbeno dovoljenje in ne predstavlja podlage za izvedbo del.

Več informacij o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja v rubriki PGD

Izvajamo tudi celovito prenovo hiše ali stanovanja. Notranje oblikovanje hiše z izvedbo opreme na ključ.

Pri nas dobite vse na enem mestu, kar je še posebej pomembno v Covid19 razmerah, ker je obisk več trgovin z maskami dokaj neprijetno opravilo. 

Pokličite nas, da se dogovorimo za sestanek.